PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH" DOFINANSOWANY PRZEZ MSWiA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ "RAZEM BEZPIECZNIEJ"

poniedziałek, 8 listopada 2010

Z początkiem 2010 roku Miejskim Zarządem Ulic i Mostów wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta, Strażą Miejską oraz młodzieżą szkół gimnazjalnych uzyskał akceptację projektu w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwłaszcza poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych. 4 projekty z Województwa Śląskiego – w tym projekt Chorzowski - uzyskały akceptację MSWiA. Efektem tego jest dofinansowanie, które wynosi 100 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację przejść dla pieszych poprzez:
  • naniesienie w rejonie przejść dla pieszych aplikacji mających wskazywać w sposób graficzny przestrzeń, która powinna być wolna od pojazdów,
  • zabudowę słupków dyskryminujących na chodnikach w rejonie przejść i skrzyżowań,
  • wymianę tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego w rejonie przejść na oszczędne i wysokowydajne oprawy typu LED znacznie poprawiające oświetlenie przejścia i otoczenia,
  • montaż na masztach sygnalizacji świetlnych tabliczek akcji „Przechodź na zielonym”
Pozyskane środki finansowe zostaną również wykorzystane na działania edukacyjne dzieci, młodzieży jak i innych użytkowników ruchu drogowego poprzez spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Policji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz