PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH" DOFINANSOWANY PRZEZ MSWiA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ "RAZEM BEZPIECZNIEJ"

niedziela, 14 listopada 2010

Jaśniej na przejściach dla pieszych

Wchodzimy obecnie w dosyć nieciekawy i przygnębiający okres, w którym jasno jest przez około  10 godzin w ciągu doby. Co gorsza szczytowy ruchu komunikacyjny przypada na godziny w których nie jest jasno – albo słońce jeszcze nie wzeszło albo już zaszło.  Jeżeli do tych niekorzystnych okoliczności dodamy deszczową pogodę i ubranych na szaro pieszych – nietrudno o sytuacje niebezpieczne na drodze. Jednym z kluczowych założeń Programu „Bezpieczne przejście dla pieszych” była poprawa oświetlenia przejść dla pieszych - aby wyeliminować sytuacje w których pieszy chcący przejść przez jezdnię jest niewidoczny lub słabo widoczny  dla kierowców. Udało nam się w ramach Programu wymienić 32 stare oprawy na wysokowydajne i energooszczędna oprawy typu LED. Przed tygodniem przeprowadziliśmy kontrolny objazd „doświetlonych” przejść połączony z pomiarem natężenia oświetlenia na tych przejściach. Efekt jest lepszy niż się spodziewaliśmy –natężenie i barwa światła powodują, że „doświetlone” przejścia dla pieszych wyróżniają się w ciągach ulicznych a pieszy jest doskonale widoczny na przejściu z daleka (również stojąc na chodniku). Nie jest to bynajmniej tylko subiektywne odczucie , gdyż badania natężenia światła wykazały, że oprawy LED dają natężenie oświetlenia rzędu 50 – 70 luksów – to jest prawie trzykrotnie więcej niż tradycyjne oprawy (15- 30 luksów). Poniżej prezentujemy fragment dokumentacji fotograficznej „doświetlonych” przejść. Obszerniejsze materiały są dostępne na naszej stronie
www.mzuim.chorzow.eu
poniedziałek, 8 listopada 2010

Nadszedł czas na egzekwowanie przepisów...

Policjanci z chorzowskiej drogówki wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej 20 października tego roku przeprowadzili akcję w ramach programu „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. Nie obyło się bez pouczeń i mandatów, również dla kierowców, którzy dopuścili się wykroczeń wobec pieszych i za nieprawidłowe parkowanie.
Za najpoważniejsze wykroczenia 43 sprawców otrzymało mandaty. Najwięcej mandatów wypisano kierowcom – 29. W 14 przypadkach grzywny będą musiały zapłacić osoby, które poruszając się pieszo dopuściły się wykroczeń drogowych. Policjanci i funkcjonariusze Straży Miejskiej w tym dniu podczas kontroli rozdawali także ulotki informacyjne, w których znajduję się informacje dotyczące ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych, plany modernizacji przejść dla pieszych.

Realizacja projektu „Bezpieczne przejście dla pieszych” wpisuje się również w działania związane z kampanią „RATUJMY KAŻDEGO – ROK PIESZEGO – KOLEJNY KROK”

Działania edukacyjne wśród kierowców...


Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie  podczas kontroli drogowej rozdają nie tylko ulotki informacyjne, ale także długopisy i plakaty tematyczne. Te działania mają na celu propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego prawidłowych zachowań na drodze, w szczególności zwracana jest uwaga na wykroczenia polegające na nie prawidłowym parkowaniu. W tym celu została także zmodernizowana część przejść dla pieszych w naszym mieście poprzez:
  • naniesienie w rejonie przejść dla pieszych aplikacji mających wskazywać w sposób graficzny przestrzeń, która powinna być wolna od pojazdów,
  • montaż na masztach sygnalizacji świetlnych tabliczek akcji „Przechodź na zielonym”

Miejski Zarząd Ulic i Mostów wraz z innymi podmiotami – stworzył projekt programu „Razem Bezpieczniej”.
Projekt w swoim głównym założeniu ma  poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych. Jednym z punktów projektu jest edukacja. W tym celu policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej podczas kontroli drogowej rozdają ulotki informacyjne. W dwóch rodzajach przygotowanych ulotek znajdują się informacje dotyczące ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych, plany modernizacji przejść dla pieszych.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie zajmujący się na co dzień  wykrywaniem sprawców wykroczeń drogowych, obsługą wypadków i kolizji, zatrzymywaniem pijanych kierowców ale nie tylko... W czerwcu  tego roku dwóch funkcjonariuszy  stworzyło projekt ulotki promującej akcję „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Wzór ten  zatwierdziła komisja zajmująca się realizacją całego programu. Autorzy  tej ulotki są odpowiedzialni za dobór treści i szatę graficzną.
Podczas dwudniowej III Międzynarodowej Konferencji "Razem Bezpieczniej w Regionie", którą zorganizowano w Centrum Wystawienniczym EXPO SILESIA w Sosnowcu w dniach 9-10 czerwca Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie oraz Komendant Miejski Policji w Chorzowie odebrali z rąk Wicewojewody Śląskiego - logogryf "Razem bezpieczniej". Wyróżnienie to dowód uznania dla projektu jaki powstał w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, oraz innych podmiotami . Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwłaszcza poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych.
Z początkiem 2010 roku Miejskim Zarządem Ulic i Mostów wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta, Strażą Miejską oraz młodzieżą szkół gimnazjalnych uzyskał akceptację projektu w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwłaszcza poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych. 4 projekty z Województwa Śląskiego – w tym projekt Chorzowski - uzyskały akceptację MSWiA. Efektem tego jest dofinansowanie, które wynosi 100 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację przejść dla pieszych poprzez:
  • naniesienie w rejonie przejść dla pieszych aplikacji mających wskazywać w sposób graficzny przestrzeń, która powinna być wolna od pojazdów,
  • zabudowę słupków dyskryminujących na chodnikach w rejonie przejść i skrzyżowań,
  • wymianę tradycyjnych opraw oświetlenia ulicznego w rejonie przejść na oszczędne i wysokowydajne oprawy typu LED znacznie poprawiające oświetlenie przejścia i otoczenia,
  • montaż na masztach sygnalizacji świetlnych tabliczek akcji „Przechodź na zielonym”
Pozyskane środki finansowe zostaną również wykorzystane na działania edukacyjne dzieci, młodzieży jak i innych użytkowników ruchu drogowego poprzez spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Policji.