PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH" DOFINANSOWANY PRZEZ MSWiA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ "RAZEM BEZPIECZNIEJ"

niedziela, 12 września 2010

Coraz bardziej "Bezpieczne przejście dla pieszych"Realizowany przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Policję, Straż Miejską i Wydział Zarządzania Kryzysowego UM - Program „Bezpieczne przejście dla pieszych” – nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Przed rozpoczęciem roku szkolnego udało nam się odnowić grubowarstwowo prawie wszystkie przejścia dla pieszych w rejonach szkół oraz wykonać aplikacje na jezdni w rejonie przejść wyznaczające obszar na którym nie wolno parkować. Pierwsze obserwacje wskazują, że aplikacje są bardzo skuteczne – rzadko zdarza się, że samochody ignorują takie oznakowanie. Kierowcy , którzy w dalszym ciągu będą lekceważyć przepis o zakazie parkowania w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych lub skrzyżowania, już wkrótce mogą spotkać się z funkcjonariuszami Policji lub Straży Miejskiej, którzy w sposób dotkliwy dla portfela, uświadomią im zasadność tego przepisu.
Wydrukowane zostały ulotki i plakaty propagujące założenia „Programu…”. Ulotki w pierwszej kolejności dotrą do kierowców podczas kontroli drogowych. W chwili obecnej realizowany jest montaż oświetlenia ulicznego typu LED w rejonie wytypowanych przejść dla pieszych (ok. 40 lamp). W czasie zbliżających się jesienno-zimowych miesięcy, kiedy w godzinach szczytu komunikacyjnego zaczyna być ciemno -dobre oświetlenie przejść dla pieszych może zapobiec wielu wypadkom.
Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej z początkiem roku szkolnego przeprowadzą w szkołach podstawowych spotkania w ramach których omówione zostaną zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych przez dzieci.
Na masztach sygnalizacji świetlnych zostały zamontowane tabliczki „Przechodź na zielonym” kierowane zwłaszcza do dorosłych, którzy przez zły przykład przechodzenia na czerwonym świetle - mogą w jednej chwili zniweczyć wpajane dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.
We współpracy z doradcą metodycznym pedagogów szkolnych - w realizację Programu zostanie również włączona młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Już wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa w formie blogu na której jednostki realizujące program będą dzieliły się efektami swoich działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz